През месец март 2016г., "Лабприм" ЕООД успешно премина сертифициране по ISO 9001:2008

През месец март 2016г., "Лабприм" ЕООД успешно премина сертифициране по ISO 9001:2008 от сертифициращ орган OHMI EuroCert GmbH


«