0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

Апарати за препаративна супер критична течна хроматография (SFC) от BUCHI

Въз основа на технологиите на високоефективна течна хроматография (HPLC) и суперкритична флуидна хроматография (SFC), Sepiatec разработва системи за разделяне с уникална производителност от 2000 г. Благодарение на интелигентния дизайн на системата и значителното намаляване на използването на органични разтворители, линията Sepiatec SFC позволява по-ефективно и екологично пречистване. Автоматизираните системи за разделяне на компоненти от екстракти от природни продукти допринасят за изследването на природните ресурси в много научни институти.

SFC методът е очевидно по-бърз от препаративната HPLC. Този тип хроматография има по-кратки времена на работа благодарение на ниския вискозитет на суперкритичните течности, използвани като подвижни фази. Високата ефективност на разделяне се постига лесно, което позволява увеличен капацитет на зареждане и кратки време на цикъла на инжектиране, което ускорява процеса още повече. Спестява се и време поради по-бързото изхвърляне и възстановяване на разтворителя.

Апаратите Sepiatec SFC са проектирани да имат голямо разнообразие от приложения. С широка гама от поток на помпите, размери и дължини на колоните, съвместимост с UV, ELSD и MS детектори, опции за единични или многократни инжекции, събиране на фракции без ограничения на обемите и възможност за работа със системата на  плот или в камина, операторите са свободни да персонализират своята система според нуждите си.

Продуктовата линия Sepiatec SFC се присъединява към установеното портфолио от решения за препаративна хроматография на BUCHI. Заедно със системи за флаш и препаративна HPLC хроматография, хроматографски колони и аксесоари, BÜCHI Labortechnik AG продължава да подкрепя клиентите във фармацевтичната, химическата и биотехнологичната промишленост в усилията им да увеличат максимално ефективността, като същевременно постигат най-висока чистота на съединението.

Виже новита серия апарати на BUCHI тук.

BUCHI SFC


« Назад към всички публикации