0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

За нас

„Лабприм“ ЕООД е директен вносител на лабораторна апаратура и мебели, пилотно и промишлено оборудване от водещи европейски и световни производители.

Висококвалифицираните служители на фирмата осигуряват инсталиране, пускане в действие, обучение, IQ/OQ/PQ квалификация на доставеното оборудване, както и професионални консултации и методологична помощ.

„Лабприм“ ЕООД разполага с оторизирана сервизна база, осигуряваща гаранционно и  извънгаранционно сервизно обслужване, както и регулярна профилактика на закупеното оборудване.

Основната ни цел е пълната клиентска удовлетвореност, от предлаганата апаратура и услуги.