0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

Апарати за автоматична пробоподготовка от SOTAX

Автоматизирана пробоподготовка от SOTAX.

Обемното приготвяне на твърди/течни орални лекарствени форми, API, кремове и пасти изисква точно изпълнение на множество трудоемки стъпки. Автоматизираната подготовка на пробите подобрява производителността на лабораторията чрез минимизиране на разпределянето на ресурси за повтарящи се задачи като претегляне на проби, екстракция, филтриране, разреждане и прехвърляне към устройства за анализ. Това дава възможност за пренасочване на лабораторния персонал към критични задачи като анализ на данни, докладване и документация в бележник. Автоматизираните процедури могат също така да намалят използването на разтворители и генерирането на опасни отпадъци, като същевременно подобряват безопасността на работниците чрез минимизиране излагането на опасни реагенти и проби. Със стотици инсталации в световен мащаб, обработващи хиляди проби, автоматизираните системи за пробоподготовка на SOTAX са се доказали като надеждни и съвместими решения за подобряване ефективността на вашата лаборатория и рационализиране на вашите работни процеси.

SOTAX TPW системи

TPW е проектиран да приготвя и анализира фармацевтични твърди лекарствени форми и междинни гранулации. Инструментът използва хомогенизатор  за диспергиране на проби в съд, съдържащ 20-500 mL разтворител. Това прави TPW идеален за ефективно извличане на аналит за:

  • Тестове за стабилността на таблетки и капсули
  • Еднородност на съдържанието на таблетките и капсулите
  • Еднородност на сместа и гранулирането

 

SOTAX АPW системи

APW е предназначен за тестване на чисти активни фармацевтични съставки (API). Може да се използва в други ситуации, когато се изисква по-малък обем разтворител. APW обработва проби в епруветки 16 mm X 100 mm. Инструментът може да се използва за различни приложения, включително:

  • API анализ
  • API стабилност и други примеси
  • Остатъчни компоненти
  • Валидиране на почистване
  • Кремове и полутвърди лекарствени форми
  • Медицински изделия, заредени с лекарства
  • Други екстракции за анализ

Приложение

Идентичността и аналитичната количествена оценка са важни контролни тестове, извършвани върху различни дозирани форми и междинни етапи на обработка. От идентификацията на входящата суровина до дейностите по подпомагане на производството като гранулиране и чак до готовите лекарствени форми, еднородността на съдържанието и резултатите от анализа се наблюдават постоянно. Необходимите видове изследвания и изпитвания зависят пряко от произведената дозирана форма.

Софтуер

Напълно съвместим запис на всички стъпки за подготовка на пробите съгласно насоките за целостта на данните на FDA и изискванията на 21 CFR, част 11. Софтуерът подпомага потребителите при настройването на множество подготвителни серии, контролира автоматизираните подготвителни платформи, протоколира и отчита всички изпълнени стъпки. Освен това секуенси за HPLC могат да бъдат автоматично създадени във вашия софтуер за HPLC анализ за безпроблемен трансфер на данни.


« Назад към всички публикации