0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

CAMAG AG- Швейцария

CAMAG AG- Швейцария, https://www.camag.com/

CAMAG е Швейцарска компания с глобално присъствие от над 60 години.

Стратегията на CAMAG е да създаде стойност за свойте клиенти чрез предоставяне на инструменти, аналитични и диагностични методи и обучение на аналитици по целия свят, за да позволим директния анализ на различни проби, получени директно от сложни матрици чрез инструментална високоефективна тънкослойна хроматография (HPTLC) или инструментална Изсушена матрична точкова екстракция (DMS); успешно се прилагат, в случай че използването на тези методи дава възможно най-добрия аналитичен или диагностичен резултат, на конкурентна цена като оставя доволен клиента. CAMAG създава, тества и произвежда всички инструменти единствено в Швейцария - “SWISS MADE” и ги предоставя на своите клиенти по целия свят чрез своите дъщерни дружества и специализирани дистрибутори (повече от 70).

CAMAG е основана от немския химик д-р Дитер Йенхен (1927-2018) през 1958 г. като “Chemie-Erzeugnisse und Adsorptionstechnik Muttenz AG”. Първият произведен продукт беше активиран алуминиев оксид, който все още се продава  и до днес в големи количества. През 1961 г. CAMAG навлиза в аналитичната област на тънкослойната хроматография (TLC). Ние разширихме пазарната си позиция през годините, за да станем световен лидер в инструменталната високоефективна тънкослойна хроматография (HPTLC). В повечето аналитични лаборатории в света ще намерите поне един от нашите инструменти. Напоследък CAMAG навлезе в областта на диагностиката, като разработи напълно автоматизирано, високопроизводително устройство за извличане на метаболити от DMS (Изсушена матрична точкова екстракция).

Гамата на CAMAG включва следните продуктови линии:


CAMAG® HPTLC PRO

Напълно автоматизирана система за анализ и оценка на проби за рутинен контрол на качеството

Напълно автоматизирана система за анализ и оценка на проби с помощта на HPTLC плаки (20 x 10 cm). HPTLC PRO SYSTEM (патентована технология) е най-подходяща за рутинен контрол на качеството на веществата, извлечени от сложни матрици, осигурявайки възпроизводими и надеждни резултати. Той поддържа до 75 проби, до пет плаки и до три независими развиващи разтворители без външна намеса. Включени са възможността за дериватизация, MS свързване и съхранение на пластини.
CAMAG® HPTLC PRO SYSTEM ще бъде пусната на пазара последователно през следващите две години.

 

Различните модули който включва CAMAG® HPTLC PRO SYSTEM са:

- Модул а нанасяне : CAMAG® HPTLC PRO Module APPLICATION
Пробите се нанасят като ленти върху HPTLC стъклена плоча (20 x 10 cm) с HPTLC PRO Module APPLICATION. Автономно могат да се прилагат до 75 проби. Прецизността на нанесения обем, точното позициониране и остротата на нанесените зони определят качеството на крайния резултат.

- Модул за развитие: CAMAG® HPTLC PRO Module DEVELOPMENT
HPTLC PRO Module DEVELOPMENT, използващ HPTLC стъклени плочи (20 x 10 cm), работи напълно автономно. Активността на неподвижната фаза може да се регулира, а газовата фаза може да циркулира активно по време на разработката (кондициониране, регенерация), което позволява по-добро разделяне на анализираните вещества.

- Модул за Деривитизация: CAMAG® HPTLC PRO Module DERIVATIZATION
Вещества без хромофори или флуорофори могат да бъдат визуализирани чрез автоматично пръскане на специфични реагенти върху HPTLC стъклени плочи (20 x 10 cm) с HPTLC PRO Module DERIVATIZATION, контролиран от HPTLC софтуера visionCATS. Модулът разполага с интегриран блок за нагряване на плочи.

- Модул за детекция: CAMAG® HPTLC PRO Module DETECTION - очаква се през 2024г.
Хиперспектралните данни, получени с HPTLC PRO Module DETECTION, се използват за характеризиране и количествено определяне на всички вещества. Те се получават чрез използване на полихроматична светлина или специфични светодиоди за възбуждане заедно със спектрометър за изображения. Софтуерът HPTLC visionCATS се използва за оценка на данните.

- MS интерфейс : CAMAG® HPTLC PRO Module MS-INTERFACE - очаква се през 2024г.
HPTLC-MS свързването позволява проверка на химическата структура на анализираните вещества чрез масспектрометрия или офлайн събиране за по-нататъшен анализ. Всяка позиция върху плочата може да бъде избрана чрез HPTLC софтуера visionCATS, за да се елуира автоматично с HPTLC PRO модул MS-INTERFACE.

- Модул за съхранение на плаки : CAMAG® HPTLC PRO Module PLATE STORAGE
Помещавайки два преносими стекера за пет чисти и пет обработени HPTLC стъклени плочи (20 x 10 cm) всяка, HPTLC PRO Module PLATE STORAGE позволява автономната работа на HPTLC PRO SYSTEM, като предоставя на системата чисти плочи и съхранява обработените плочи по време на или след анализ.

- Софтуер за контрол и обработка на данните : CAMAG® HPTLC Software visionCATS
HPTLC софтуерът visionCATS на CAMAG организира работния процес на HPTLC PRO анализа, контролира HPTLC PRO модулите и управлява всички оценки на данните.


HPTLC

HPTLC инструменти за качествени и количествени анализи Високоефективната тънкослойна хроматография (HPTLC) е изключително гъвкава и рентабилна техника за разделяне както за качествен, така и за количествен анализ.

Системи за нанасяне

Нанасяне

Екстрактите от пробите се нанасят като ленти върху плочата със софтуерно управляван апликатор. Прецизността на нанесения обем, точното позициониране и компактността на зоната на приложение определят качеството на крайния резултат.

Развитие

Автоматичните камери за развитие позволяват да се направи стъпката на разработка по-възпроизводима и по-малко зависима от човешкото взаимодействие. Конфигурацията на камерата, активиране, разстояние за проявяване и окончателно сушене могат да бъдат предварително зададени. Наблюдава се напредъкът на етапа на разработка.

Развитие

Деривитизация

Деривитизация

Вещества без хромофори или флуорофори могат да бъдат визуализирани или да се открият чрез дериватизация. Необходимите реагенти се прехвърлят върху хроматограмата чрез автоматично пръскане.

Детектиране

HPTLC хроматограмите са заснети изображения на плочите под бяла или ултравиолетова светлина. За получаване на електронно изображение цифров фотоапарат улавя видима полихроматична светлина. Получените данни могат да бъдат редактирани, архивирани и оценени. За количествено определяне се използват денситограми или профили на изображения.

Детектиране

MS-интерфейс

MS-интерфейс

TLC-MS свързването позволява проверка на химичната структура на аналитите чрез масспектрометрия. Аналитите могат да бъдат директно елуирани до MS или елуатът може да бъде събран за по-нататъшен анализ офлайн.

visionCATS софтуер

Софтуер

HPTLC софтуерът visionCATS организира работния процес на HPTLC анализа, контролира инструментите CAMAG и управлява оценката на данните.

Цялостнни системи

Усъвършенствана HPTLC система за по-взискателни задачи се състои от поне един инструмент -  за нанасяне на пробата, разработване на хроматограма, дериватизация и детектиране.

Цялостнни HPTLC системи

TLC

CAMAG предлага и пълна гама от апарати и акссеоари за конвенционалната Тънкослойна хроматография.
Тях можете да откриете ТУК.


Кликнете ТУК за да отворите помощника за избор на продукт от CAMAG , разделен на всеки един етап от нанасянето до детектирането и обработката на данните. При необходимост от помощ при избора на правилния продукт винаги може да се свържете с представител на Лабприм ЕООД или да използвате формата за Запитвания.