0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

Jasco - Япония

JASCO - Япония - https://www.jascoweb.com/

Създадена през 1958 г., JASCO е високо оценявана  японска компания, оперираща в Америка, Азия, Европа, Океания и Близкия изток. През последните 50 години с доказания си опит, JASCO си изгради репутация за непрекъснато предоставяне на висококачествени продукти и успешно намиране на решения за своето портфолио от дългосрочни клиенти. Основна цел на Jasco все още остава да гарантира, че клиентите са напълно доволни от поръчката през инсталиране, обучение, работа и след това с апаратаите.


Продуктоваа гама на Jasco включва:

- Хроматографски системи (HPLC, UHPLC и SFC):

JASCO HPLC и UHPLC системи

Серия LC-4000 — Цялостна течна хроматография

Концепцията на интегрираната HPLC от серия LC-4000 осигурява ключови платформи за разделяне при 50MPa, 70MPa и 130MPa, които съответстват на конвенционалната HPLC, все по-популярния бърз анализ (Fast HPLC) и под 2um U-HPLC съответно.

Всяка система е снабдена със подходяща помпа и автоматичен аутосмплер, съобразени с работното налягане и използваните детектори, оптимизирани за високоскоростно детектиране на 100Hz за HPLC и U-HPLC.
В серията LC-4000 технологията SSQD (Slow Suction, Quick Delivery) е разрботена, с напълно нов механизъм за подаване на фазата, предлагащ най-висока стабилност при подаване на фазата в целия диапазон на аналитичния поток, използван в PU-4100 HPLC и PU-4200 U-HPLC помпи.

Широка гама от високочувствителни детектори включва UV-Vis (двойна дължина на вълната), диодна матрица, флуоресценция, индекс на пречупване, хирален детектор и уникалния в света детектор с кръгов дихроизъм за течна хроматография.

HPLC системите са съчетани със софтуер ChromNAV 2.0, за обработка на спектрални данни от повечето детектори дори с UV детектор с двойна дължина на вълната.

ChromNAV включва всички стандартни хроматографски изчисления, като надеждно интегриране и идентификация на пик, мощно и лесно количествено определяне, бързо дефинирано от потребителя отчитане и гъвкаво преобразуване на данни за експортиране.

ChromNAV 2.0 CFR е версия в съответствие с 21 CFR, part 11. Потребителските права са с четири различни нива на достъп. Налични са три нива на електронен подпис (създал, прегледал и одобрил). Функцията за одит записва и архивира всички операции и модификации на файлове.

JASCO SFC системи

Свръхкритична флуидна хроматография от серия SFC-4000

Иновативна технология за хирално разделяне, използвана в Supercritical Fluid.

Ефектът на хиралните съединения е ключовият фактор във фармацевтичната индустрия и за да се оцени енантиомера, хиралното разделяне се разглежда като основна тема.Решението е свръхкритичната флуидна хроматография (SFC). Тъй като капацитетът на разделяне на SFC е по-висок от този на HPLC, SFC е мощен инструмент за разделяне на хиралните съединения, които е трудно да се разделят чрез HPLC.

Физическите характеристики, проявявани от свръхкритичната течност, включват коефициент на дифузия на разтворени молекули, който е сто пъти по-голям, отколкото е в течността, и вискозитет, който е поне една цифра по-малък. SFC система, която използва такава среда като подвижна фаза, може да се очаква да служи като метод за анализ на разделяне, който може бързо да извърши разделяне без никакво влошаване на ефективността на разделяне, дори при високи скорости на потока, поради бързия масов трансфер вътре в колона в сравнение с високоскоростна течна хроматография, която използва течност като подвижна фаза.

JASCO предлага широка гама от детектори с UV клетки с високо налягане, диоден масив (събира в реално време 3D спектри и хроматограма) и единственият CD детектор, наличен за SFC. По-специално, уникалният CD детектор на JASCO измерва оптични изомери с кръгова дихроматична абсорбция и може да измерва както CD, така и UV хроматограми, както и g-фактор (CD/UV) хроматограми. Тъй като g-факторът в частност има пропорционална връзка с композиционното съотношение на пробата от оптичен изомер, CD детекторът може да извършва измервания на състава и фракциониране с висока чистота за неразделени пикове.

Преди да се отдели и събере целевото хирално съединение, е необходимо да се намери оптимално условие за разделяне (колона, разтворител и т.н.). За да създаде условия за измерване и автоматично да измерва пробите, JASCO може да предложи SFC скрининг за разработване на метод, което има предимствата в спестяване на труд и подобряване на работата.

Чрез съкращаване на интервала за инжектиране на пробата, за да се позволи на хроматограмите да се припокриват, разделянето в режим на подготовка може да се извърши ефективно. Това означава, че отделянето и пречистването дори на голямо количество проба може да се извърши с високо възстановяване и висока чистота за кратко време.

В SFC, използващ CO2 като подвижна фаза, един от основните проблеми при събиране на елуирана проба е, че отделената проба се разпръсква поради обемно разширение (приблизително 500 пъти) на освободения CO2. За да подобри степента на събиране, JASCO разработи микро циклонен сепаратор (MCS) за Semi-Prep SFC система и специална система за събиране на фракции Prep SFC.

- Спектроскопи

Спектрофотометри
UV Микроскопи
FT-IR спектрометри FT-IR Микроскопи
Раман системи Кръгов Дихроизъм
Вибрационен Кръгов Дихроизъм Поляриметри
Флуоресцентни спектрометри Преносими апарати

При необходимост от помощ при избора на правилния продукт винаги може да се свържете с представител на Лабприм ЕООД или да използвате формата за Запитвания.