0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

Precisa Gravimetrics AG - Швейцария

Precisa Gravimetrics AG - Швейцария  http://www.precisa.com/Precisa/en/index.html

Пълна гама технически, прецизни, аналитични и индустриални везни. Влагомерни везни и автоматизирани системи за определяне на пепелно съдържание.