0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

Rudolph Research Analytical- САЩ

Rudolph Research Analytical- САЩ- http://rudolphresearch.com/

Автоматични денситометри за определяне на плътност и различни концентрации,  рефрактометри, поляриметри, захарометри